Tina Goethals


Orthopedagoog en postdoctoraal onderzoeker

Tina Goethals is orthopedagoog en postdoctoraal onderzoeker. Ze was voornamelijk verbonden aan de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent, binnen het domein van Disability Studies. In 2017 voltooide ze haar doctoraat waar ze op participatieve wijze onderzoek deed naar inclusie van personen met een beperking in Vlaanderen. Nadien deed ze onder meer onderzoek naar seksueel geweld bij vrouwen met een beperking. In haar onderzoek worden dikwijls mensen betrokken die via de overheersende verbale weg of via klassieke onderzoeksmethoden niet altijd even makkelijk te bereiken zijn.