Voortgezette opleiding

Wij hebben afgelopen maanden bijzonder veel vragen en input gekregen rond verschillende mogelijke thema’s en behoeften van het personeel. Na zorgvuldige afweging hebben wij ervoor gekozen om de eerstvolgende voortgezette opleiding te organiseren rond het thema "Omgaan met culturele diversiteit".

Er zullen twee identieke dagen worden georganiseerd, zodat zoveel mogelijk personeelsleden de kans krijgen om aan te sluiten op één van beide sessies. Op beide dagen wordt bovendien simultaanvertaling voorzien, zodat zowel Nederlandstaligen als Franstaligen zich op eender welke dag kunnen inschrijven en elkaar kunnen ontmoeten.

 

Agenda van de opleiding

  • 13 en 18 oktober - Brussel

    
   Tweetalige plenaire sessie - 09u30-12u00
   Simultaanvertaling voorzien


   09u30-09u40 Introductie - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM)


   09u40-10u40 Migratietraject - Ellen Verryt
   Inzicht in migratietraject en risico op seksueel geweld evenals de belangrijkste elementen bij de begeleiding van deze slachtoffers.


   11u00-12u00 Voornaamste uitdagingen bij een tweetalige getolkte zorg - Anne Délizée (FR)
   Theoretische verduidelijking van de belangrijkste uitdagingen, implicaties en voordelen van het gebruik van professionele tolken/culturele bemiddelaars, om te begrijpen hoe de driehoeksverhouding tot stand komt.

    

   Workshops – 13u00-16u30


   13u00-15u00

   Workshop 1 : Werken met een tolk/intercultureel bemiddelaar in de praktijk - Ann Trappers
   Uitleg en praktijkoefeningen over hoe de samenwerking tussen zorgverlener en deze derde partij kan worden vergemakkelijkt en hoe afspraken kunnen worden gemaakt zodat hij/zij de vaardigheden kan inzetten die het best bij onze behoeften passen.


   Workshop 2 : Cultuursensitief werken - Stefaan Plysier
   Uitleg en praktijkoefeningen om te leren een slachtoffer te benaderen en een vertrouwensrelatie te ontwikkelen zelfs als de zorgverlender niets afweet van diens culturele voorschriften.


   15u30-16u30 Workshop 3 : Genitale verminking - Jessica Tatout (NL) & Fabienne Richard (FR) (GAMS)
   Uitleg en praktijkoefening om slachtoffers van genitale verminking te leren herkennen en zorg te bieden conform hun noden.

Céline Glorie


Verloskundige en Licentiate gezondheidsbevordering
Dokters van de Wereld België

Stefaan Plysier


Psycholoog
vzw Psyche

Anne Delizée


Docente
Universiteit van Bergen

Kathy Haykal


Intercultureel bemiddelaar

Het ZSG team


Het ZSG team

Fabienne Richard


Directrice
Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles (GAMS)

Ann Trappers


Inhoudelijk coördinator
Foyer vzw

Ellen Verryt


Projectverantwoordelijke
Dokters van de Wereld

Masha Khaskelberg


Psychotherapeute
Tabane

Luc Snoeck


Coördinator
Tabane

Jessica Tatout


Sociaal werkster
GAMS