Yonina Willemse


Gezinswetenschapper en Criminologe
Vlaamse overheid

Yonina Willemse is gezinswetenschapper en criminologe. Ze werkt sinds 2014 als beleidsmedewerker bij het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid. Ze houdt zich daar onder meer bezig met de beleidsthema’s slachtofferzorg en geweld, misbruik en kindermishandeling.