Wouter Karst


Forensisch arts
Nederlands Forensisch Instituut

Wouter Karst werkt sinds 2011 als forensisch arts voor minderjarigen bij het Nederlands Forensisch Instituut. Naast het schrijven van rapporten in strafrechtzaken bij een vermoeden van kindermishandeling, onderzoekt hij samen met enkele collega’s alle minderjarigen van 15 jaar en jonger met een vermoeden van misbruik in de laatste 7 dagen. Deze onderzoeken worden op verzoek van de politie uitgevoerd in één van de 16 Centra Seksueel Geweld in heel Nederland. De expertise die is ontstaan door de relatief grote blootstelling aan dergelijke zaken en door de koppeling met resultaten van DNA-onderzoek, deelt hij graag met Belgische collega’s.