Vicky Verreydt


Maatschappelijk assistent en medewerker
CAW Antwerpen

Vicky Verreydt is maatschappelijk assistent en medewerker bij de dienst slachtofferhulp van CAW Antwerpen. Binnen deze dienst werkt ze in een multidisciplinaire team, zij staat in voor de psychosociale begeleiding en het juridisch informeren van slachtoffers van een misdrijf en/of schokkende gebeurtenis. Hierbij ziet ze zowel volwassenen als kinderen. Daarnaast is zij ook het aanspreekpunt binnen de dienst 1712, de lijn voor geweld, kindermishandeling en kindermisbruik. Verder zorgt ze voor de nodige expertise rond terrorisme en rampen binnen de dienst slachtofferhulp. Voorheen was ze ook actief binnen het jeugdhulp bij crisisteam -18 en de jeugdbrigade (politie) van Antwerpen.