Tom Goffin


Professor Gezondheidsrecht
UGent

Tom Goffin (°1983) studeerde rechten aan de KU Leuven. Hij promoveerde aan de KU Leuven in 2012 als doctor in de rechten met het proefschrift De professionele autonomie van de arts. De rechtspositie van de arts in de arts-patiëntrelatie. Tom is voltijds professor Gezondheidsrecht aan de UGent en tevens gastprofessor aan de VUB en aan de KULeuven. Tom is voorzitter van de Federale Commissie Rechten van de Patiënt, lid van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en expert van de Hoge Gezondheidsraad. Hij is actief in binnen het brede domein van het gezondheidsrecht, met een bijzondere interesse in patiëntenrechten, beroepsgeheim en wetgeving m.b.t. de gezondheidszorgberoepen. Tom maakt binnen de UGent deel uit van het Metamedica-Platform dat antwoorden zoekt op vraagstukken rond digitalisering en technologische evoluties binnen de gezondheidszorg. Hij is tevens lid en ondervoorziter van het academisch platform Quality and Safety Ghent, het academisch aanspreekpunt voor kwaliteit en veiligheid in de eerstelijnsgezondheidszorg.