Stijn Desmyter


Gerechtsdeskundige in genetische identificatie
NICC

Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) is een federale wetenschappelijke instelling binnen de FOD Justitie. Op vraag van de gerechtelijke overheden verrichten we onafhankelijk onderzoek in strafzaken. Het NICC beschikt over een aantal databanken en laboratoria, waar de identificatie en de analyse van sporen van verdachten, modus operandi en oorzaken gebeurt. We zijn gespecialiseerd in de meerdere domeinen, waaronder genetische identificatie. Binnen het DNA-laboratorium bepalen we eerst de aard van het biologische spoor aan de hand van een aantal testen. Als het gaat om menselijke biologische sporen die DNA bevatten, dan kan er een genetisch profiel worden opgesteld. Deze sporenprofiel worden dan vergeleken met referentieprofielen van personen die (mogelijks) betrokken zijn in de feiten, of met genetische profielen die eerder opgeslagen werden in de Nationale DNA databanken.

Stijn Desmyter is sinds 2003 verbonden aan het NICC als gerechtsdeskundige in genetische identificatie.