Sofie Dieltjens


Klinisch seksuoloog en relatie- en gezinstherapeut

Sofie Dieltjensis klinisch seksuoloog en relatie- en gezinstherapeut. Zij heeft een eigen praktijk (Relatiehuis) en is verbonden aan het Heilig Hart Ziekenhuis en het Diagnosecentrum te Lier. Zij werkt voornamelijk met mensen met seksuele en relationele problemen. Naast haar klinisch werk is zij als freelancer verbonden aan Sensoa. Zij geeft vormingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag, over praten over seksuele gezondheidszorg, en zij begeleidt scholen in het opstellen van een integriteitsbeleid. Eerder in haar loopbaan werkte zij in de bijzondere jeugdzorg, en volgde zij de psychosociale begeleiding op van kinderen vanuit een CLB. Als bestuurslid van zowel de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie als van de Belgische Vereniging van Relatie- en Gezinstherapeuten tracht ze beleid rond seksuele en relationele gezondheidszorg mee uit te denken en vorm te geven.