Sara Dellaert


Maatschappelijk werker
CAW Antwerpen

Sara Dellaert is sinds 2009 werkzaam als maatschappelijk werker, met expertise kinderen en jongeren, bij de dienst Slachtofferhulp van CAW Antwerpen. Ze biedt psychosociale begeleiding en juridische psycho-educatie aan kinderen en volwassenen die slachtoffer zijn van een misdrijf of een schokkende gebeurtenis. Daarnaast legt ze zich toe op haar expertise en coacht ze ouder(s), hulpverleners en diensten en geeft ze vaak vorming. Het thema kinderen en jongeren is haar passie die ze beleidsmatig opneemt binnen de dienst Slachtofferhulp en CAW Antwerpen. Ook in de dienst 1712 is ze actief. Voorheen heeft ze ervaring opgedaan in de bijzondere jeugdzorg.