Pieter-Jan Paulussen


Psychotherapeut
Privé Praktijk

Pieter-Jan Paulussen (geboren in Den Briel, 1973, Nederland) is werkzaam als psychotherapeut in zijn eigen praktijk in Rotterdam (therapie-rotterdamrijnmond.nl), zit in de maatschap Connecting (connecting-online.nl) en is verbonden aan EXCETRA, het expertise centrum TraumaSeksuologie (Excetra – Expertise Centrum Traumaseksuologie).

 

 

Na een korte carrière als leraar geschiedenis en een tienjarige loopbaan in de forensische psychiatrie als therapeut, heb ik in 2013 mijn eigen praktijk Feniks opgericht. Ik ben eerst opgeleid als Gestalttherapeut om vervolgens de opleiding Psychodrama en Traumaseksualiteit te volgen. Ik geef psychotherapie aan mannen, vrouwen, gezinnen en koppels. Aanvankelijk specialiseerde ik mij in agressie, daarna in verslaving om vervolgens te ontdekken dat deze fenomenen vaak fungeren als dekmantel om de verwoestende gevolgen van seksueel misbruik te camoufleren. Mede dankzij mijn cliënten leerde ik dat seksueel misbruik een collectief probleem is, waarbij de maatschappij als geheel betrokken is. En zag ik de verwoestende gevolgen van trauma seksualiteit. Hoopvol is echter dat ik ook zie dat het verwerken van seksueel misbruik mogelijk is. En welke rol een partner daarin kan spelen. Ik geef procesbegeleiding aan mensen die de macht van de dader uit zich willen bannen waardoor ze niet langer rondlopen met een trauma dat seksueel aantrekkelijk is. Ik hoop hiermee een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke bewustwording rondom de schade, de gevolgen en de verwerking van seksueel misbruik.