Marlies van de Walle


Klinisch psychologe en stafmedewerker
Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ)

Marlies van de Walle is klinisch psychologe en stafmedewerker bij het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ), de organisatie achter de Zelfmoordlijn. Samen met haar collega's staat ze onder meer in voor het opleiden en opvolgen van vrijwilligers die de Zelfmoordlijn beantwoorden en het geven van vormingen met het oog op de vermaatschappelijking van suïcidepreventie.