Lotte De Schrijver


Klinisch psycholoog seksuoloog; gedragstherapeut
Fy:r

Sinds 2012 werkt Lotte als klinisch psycholoog-seksuoloog en gedragstherapeut in een multidisciplinaire, eerstelijnspraktijk (Praktijk Nieuwenhoven in Sint-Pieters-Leeuw) waar ze vooral cliënten ziet met hulpvragen die te maken hebben met relationele problemen, seksualiteitsbeleving, seksuele of genderidentiteit, kinderwens- & fertiliteitsproblemen, ervaringen met seksueel, intrafamiliaal of partnergeweld en klachten gerelateerd aan ervaringen met stigma, vooroordelen en discriminatie.

In 2014 besloot Lotte haar klinisch werk aan te vullen met wetenschappelijk onderzoek. Sindsdien maakt ze deel uit van het Gender & Violence Team bij het International Centre for Reproductive Health (ICRH-UGent). Hier werkt ze als onderzoeker aan verschillende internationale projecten (o.a. rond vrouwelijke genitale verminking, intrafamiliaal, seksueel en gender gerelateerd geweld) en geeft ze training aan zorgverleners omtrent zelfzorg, omgaan met verschillende vormen van interpersoonlijk geweld en interculturele & diversiteit sensitieve communicatie.

Momenteel maakt ze haar doctoraat op het project “UN-MENAMAIS: Een beter begrip van mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld in België” waarbij ze zich vooral focust op seksueel geweld bij minderheidsgroepen, waaronder LGBT+ personen, personen met een migratieachtergrond, vluchtelingen en verzoekers om internationale bescherming.

Lotte volgde ook een Master of Arts in Wereldgodsdiensten, Interreligieuze Dialoog & Religiestudie, een Master in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg en een permanente vorming Psycho-oncologie. Ze deed ook ervaring op als seksuoloog en klinisch psycholoog binnen het fertiliteitscentrum en palliatief support team van AZ Groeninge (Kortrijk) en als klinisch psycholoog-seksuoloog in het oncologisch team van AZ Sint-Jan (Brussel).