Lies Vandenbussche


Stafmedewerker
Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ)

Lies Vandenbussche is master in de  klinische psychologie (UGent) en Gezondheidsbevordering (UGent). Ze werkt als stafmedewerker bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ), de organisatie achter de Zelfmoordlijn. Samen met haar collega's staat ze onder meer in voor het opleiden en opvolgen van vrijwilligers die de Zelfmoordlijn beantwoorden en het geven van vormingen met het oog op de vermaatschappelijking van suïcidepreventie.