Karolien Delcoigne en Lindsay Van Belle


Klinisch psychologe en Psychiatrisch verpleegkundige
UZ Gent

Karolien Delcoigne is klinisch psychologe (UGent, 2003) op de dienst Spoedpsychiatrie van het UZ Gent, sinds 2003. Binnen deze dienst werkt zij in een multidisciplinair team en staat in voor de psychologische opvang van volwassen patiënten in crisis. Zij doet oa risicotaxatie in kader van suïcidaliteit, aan de hand van individuele en systemische gesprekken, bij onderliggende aanpassingsstoornissen, relationele problematiek, persoonlijkheidsstoornissen en middelengerelateerde stoornissen. Samen met de patiënt, zijn directe omgeving en externe hulpverleners wordt er een traject-op-maat uitgestippeld.
Zij heeft een psychotherapeutische opleiding in de Oplossingsgerichte Cognitieve en Systeemtherapie (Korzybski, 2004-2008).

Daarnaast werkt zij als psychodiagnosticus in een zelfstandige praktijk, met expertise in ontwikkelingsstoornissen (ASS en ADHD). Zij volgde de postgraduaat-opleiding Klinische Psychodiagnostiek bij Volwassenen (VUB, 2018-2019)

 

Lindsay Van Belle is gegradueerde psychiatrisch verpleegkundige, met bijzondere beroepstitel (HoGent, 2003) op dezelfde dienst. Binnen deze dienst werkt zij eveneens in een multidisciplinair team en staat in voor de psychische en verpleegkundige dagelijkse ondersteuning bij volwassen patiënten in crisis, met een zeer breed spectrum aan psychiatrische aandoeningen.           
Zij is de verantwoordelijke voor de studentenbegeleiding op de dienst.

Daarnaast gebruikt ze deze expertise in het liaision-psychiatrisch team over het volledige universitair ziekenhuis. Enerzijds doet zij teamondersteuning in de opvang van psychiatrische patiënten met een medische aandoening, en voorziet hiervoor de nodige vorming. Anderzijds neemt zij de individuele begeleiding van deze patiënten voor haar rekening. Ook hier is risicotaxatie een onderdeel van.