Joke Wuestenbergs


Medisch staflid van de dienst Forensische Geneeskunde
UZ Leuven

Dr. Joke Wuestenbergs behaalde in 2010 haar artsdiploma aan de KU Leuven en werd na 5-jaar assistentschap in 2015 zowel door FOD Volksgezondheid als FOD Justitie erkend als arts-specialist in de gerechtelijke geneeskunde.

Sinds 2015 is zij fulltime werkzaam als medisch staflid binnen de dienst Forensische Geneeskunde van het UZ Leuven, met expertise in de forensische pathologie, forensische kliniek en het biologisch sporenonderzoek. Zij treedt op als gerechtsdeskundige voor de arrondissementen Limburg (Hasselt-Tongeren), Leuven, Antwerpen (Mechelen), Halle-Vilvoorde en Brussel.

Haar interessegebieden betreffen het onderzoek van slachtoffers van seksuele en fysieke agressie, kindermishandeling en rijgeschiktheidsonderzoeken. Ze was betrokken bij de uitwerking van het forensisch onderzoek van slachtoffers van seksueel geweld binnen de Zorgcentra na Seksueel Geweld en is lid van de forensische werkgroep en nationale stuurgroep van de Zorgcentra na Seksueel Geweld. Ze leidde mee de eerste lichting forensisch verpleegkundigen op die heden werkzaam zijn in het ZSG te Gent.