Ines Keygnaert


Docent Seksuele en Reproductieve Gezondheid
Universiteit Gent

Ines is docent Seksuele en Reproductieve Gezondheid aan het International Centre for Reproductive Health (ICRH), departement Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van de Universiteit Gent. Ze is ook de team leader van het "Gender & Violence Team", dat zich richt op de preventie van en reactie op geweld, de schending van seksuele en reproductieve gezondheidsrechten, en op de bevordering van gender en seksuele gezondheid in kwetsbare bevolkingsgroepen.

Ines ontwikkelde, testte en evalueerde in opdracht van de Belgische overheid de eerste drie Belgische Zorgcentra na Seksueel Geweld. Ze coördineert ook het eerste gender- en leeftijdsgevoelige onderzoek naar de prevalentie van seksueel geweld in België (UN-MENAMAIS) en de thematische werkgroep Gender, Rechten en Interpersoonlijk geweld van het ANSER-netwerk. Daarnaast is ze stichtend lid van het Centre for Social Studies on Migration and Refugees (CESSMIR), lid van de Commissie voor Seksueel Geweld en lid van de Commissie voor de Rechten van de Mens van de Universiteit Gent.

Ines is betrokken bij verschillende (inter)nationale onderzoeksprojecten over holistische zorg voor slachtoffers van geweld, over preventie van en respons op seksueel en gendergerelateerd geweld, over de gezondheid van migranten en de aanvaardbaarheid van zorg in kwetsbare groepen. Ze ontwikkelde klinische richtlijnen, instrumenten voor geweldpreventie en trainingsprogramma's voor vele verschillende settings en verzorgt regelmatig consultaties voor VN-organisaties en verschillende overheden. Daarnaast geeft Ines lezingen en biedt ze dagelijkse hulp en begeleiding aan verschillende promovendi en masterstudenten. Als erkend expert wordt zij regelmatig door de mondelinge en schriftelijke pers gevraagd om wetenschappelijk bewijs over bovengenoemde onderwerpen uit te leggen aan het grote publiek.