Kirsten Heylenbosch


Commissaris van politie
Politie

Commissaris Kirsten Heylenbosch, master in de criminologische wetenschappen, werkt sinds 2008 bij de geïntegreerde politie. Zij start haar loopbaan bij de Gentse flikken, waar ze na enkele jaren in het politionele werkveld als beleidsmedewerker aan de slag gaat.

Als dossierhouder binnen de Gentse politiezone staat ze op die manier in 2017 mee aan de wieg van het pilootproject Zorgcentrum na Seksueel geweld. Zij maakt daarnaast deel uit van de eerste lichting opgeleide zedeninspecteurs en was actief aan de slag in het ZSG te Gent.

Door haar opgebouwde kennis en vanuit haar interesse in slachtoffers van seksueel geweld wordt zij ook nauw betrokken bij de implementatie van het West-Vlaamse Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Roeselare. Ze maakt er deel uit van de politionele stuurgroep en zetelt in de provinciale selectiecommissie.

Tevens geeft ze les aan toekomstige zedeninspecteurs en forensisch verpleegkundigen.

Sinds 2022 werkt zij als verbindingsofficier bij SAT Justitie waar ze, onder meer, dossiers gelinkt aan seksueel geweld beleidsmatig opvolgt en hierin adviseert.