Het ZSG team


Het ZSG team
Het team van de Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen bestaat uit zeven attachés, criminologen van opleiding en met verschillende beroepservaringen. De Franstalige attachés zijn Thien Duong, Sarah Moyse, Céline Navarro en Marie Simon; de Nederlandstalige attachés zijn Annelies Cardon, Heleen De Keyzer en Lien de Leeuw. Daarnaast maakt ook Boris Chapelle, financieel expert, deel uit van dit team. Het hoofd van dit team is ook het hoofd van de eenheid Geweld van het Instituut, mevrouw Marijke Weewauters.