Gunter Heylens


Arts, Psychiater-Psychotherapeut
UGent

Gunter Heylens is arts, psychiater-psychotherapeut en doctoreerde in 2014 met als thesisonderwerp “Etiologische en diagnostische aspecten van genderdysforie. Sinds 2019 is hij als docent verbonden aan de UGent. Als clinicus is hij vooral actief als spoedpsychiater (residentiële en outreachende zorg), en begeleidt hij mensen met genderdysfore gevoelens binnen het Centrum voor seksuologie en gender van het UZ Gent.