Frank Dewagtere


Hoofdinspecteur
Lokale Recherche van de politiezone Gent

Frank Dewagtere werkt als hoofdinspecteur bij de Lokale Recherche van de politiezone Gent. Hij is teamleider van het team zeden. Vanuit politie was hij nauw betrokken bij de voorbereidingen en opstart van het pilootproject ZSG in 2017. Hij helpt verder mee aan de coördinatie tussen politie en het ZSG en de screening en opleiding van zedeninspecteurs.