Eveline De Wree


Programmaleider Intrafamiliaal Geweld
Stad Antwerpen

Eveline De Wree is programmaleider ‘intrafamiliaal geweld’ bij de stad Antwerpen en tevens strategisch coördinator van het Family Justice Centrum te Antwerpen. Binnen dit expertisecentrum rond intrafamiliaal geweld staat zij in voor de beleidsmatige aansturing en het faciliteren van samenwerking tussen de partners. Voorheen was zij actief binnen de jeugdhulp.