Eva Straus


Forensisch Verpleegkundige
ZSG Antwerpen

Eva Straus is vroedvrouw (UC Leuven, 2018) en seksuoloog (KU Leuven, 2021). Ze werkt sinds de opstart van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Antwerpen (november 2021) als forensisch verpleegkundige. Hier biedt ze medische, forensische en psychosociale zorg aan slachtoffers van seksueel geweld. Daarnaast maakt ze als seksuoloog deel uit van een multidisciplinair team (Geboortepraktijk, Kontich) waar ouders met (seksuele) bezorgdheden tijdens de perinatale periode bij haar terecht kunnen.