Erik de Soir


Doctor in de Psychologie
Universiteit Utrecht

Erik de Soir is Doctor in de Psychologie (Universiteit Utrecht) en Doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen (Koninklijke Militaire School). Hij specialiseerde zich in de crisispsychologie, de reddingspsychologie en de psychotraumatologie en verricht onderzoekswerk naar de effecten van acute en chronische traumatisering.

Hij is als operationeel brandweerpsycholoog verbonden aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg en verleent al vele jaren psychologische crisisopvang en begeleiding aan getroffenen van verkeersongevallen, branden, collectieve noodsituaties en oorlogssituaties. Tevens doceert hij crisispsychologie, crisiscommunicatie en crisisbeheer aan universiteiten in binnen- en buitenland.

Erik de Soir is de oprichter (in 1993) en supervisor van het Fire Stress Team en stichtte in 2003 de Association Européenne des Psychologues Sapeurs-Pompiers/European Association of Fire and Rescue Psychologists waarvan hij sedert enkele jaren erevoorzitter is.

Hij is ook auteur en meditatieleraar, treedt vaak op als expert in de media, geeft vaak publieke lezingen in culturele centra of voor socioculturele verenigingen en publiceerde reeds een vijftiental boeken.

Als supervisor van diverse centra voor de begeleiding van getroffenen van seksueel geweld en mensenhandel richt hij zich op de opleiding, training en supervisor van hulpverleners.