David Van Hoofstat


Technisch Directeur en Business Unit Manager
DNA van Eurofins Forensics Belgium

Ik ben David Van Hoofstat en ben op dit moment de technisch directeur en de business unit manager van de afdeling DNA van Eurofins Forensics Belgium. Ik ben eveneens erkend gerechtelijk expert inzake DNA-analyses.

Mijn hele professionele loopbaan kadert in het forensisch DNA-onderzoek, die startte in 1997 tot op heden. In 2003 haalde ik mijn doctoraat met een scriptie over optimalisatie van DNA-analyses. Gedurende die afgelopen jaren, werden er talrijke zedenzaken geanalyseerd.

Verder was en ben ik actief betrokken vanaf het begin van het ZSG-pilootproject waarbij ik reeds meerdere keren opleiding heb gegeven aan forensisch verpleegkundigen en zedeninspecteurs.