Dagmar Stockman


Klinisch psycholoog en assistent
Universiteit Gent

Dagmar Stockman werkt sinds 2017 als assistent in het Familylab van de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (Universiteit Gent). Hier doceert ze de werkcolleges van de vakken ‘Assessment Interpersoonlijke Processen’ en ‘Systeemtherapie’. Daarin leert ze studenten aan hoe ze in gesprek kunnen gaan met individuen, koppels en gezinnen met oog voor hun context.

 

Naast haar onderwijsopdracht is Dagmar bezig met haar doctoraatsonderzoek naar de impact van het meemaken van seksueel geweld op de partnerrelatie. Hiervoor interviewde zij slachtoffers en hun partners om na te gaan welke plaats het meemaken van seksueel geweld krijgt binnen de partnerrelatie.

 

In 2017 werkte Dagmar mee als onderzoeksassistent aan het VOICE-project. Dit project had als doel om de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport hoger op de agenda te krijgen. Tot op vandaag zet Dagmar zich nog steeds in voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag in de sport door op te treden als lesgever voor sportclubs bij het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport. Niet enkel in de sport blijft Dagmar zich inzetten. In 2019 was zij lid van de feedbackgroep van de ‘is ’t oké’-campagne (Sensoa), in 2020 zetelde ze in de stuurgroep van het ‘Vlaggensysteem voor Volwassenen’ (Sensoa) en ondersteunde ze eveneens mee het vervolg van de ‘Bloom For Change’ campagne (Punt.vzw). Tot slot zetelt Dagmar in het Platform Seksueel Grensoverschrijdend gedrag (Sensoa) en is zij lid van de Commissie Erkenning en Bemiddeling vor slachtoffers van historisch misbruik.

 

Sinds 2019 is Dagmar actief als zelfstandig klinisch psycholoog waar zij voornamelijk cliënten ontvangt die moeite hebben bij het verwerken van één/meerdere traumatische gebeurtenis(sen). Dagmar is EMDR-practitioner in opleiding, behaalde een postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek en Counseling (2018), rondde een opleiding systemisch werken met trauma af, volgt momenteel een opleiding narratieve therapie bij trauma en  schoolt zich voortdurend bij via diverse kanalen.