Online seminarie “Een voorstelling van het Belgisch model van de Zorgcentra na Seksueel Geweld”

23 oktober 2020

We hopen dat u het online seminarie “Een voorstelling van het Belgisch model van de Zorgcentra na Seksueel Geweld” interessant vond.

 Het evenement was een succesvol gebeuren. Meer dan 800 deelnemers (website + Vimeo) volgden virtueel mee. Via deze weg wensen wij nogmaals de sprekers te bedanken. Dankzij hun engagement is het evenement goed verlopen. 

Hieronder kan u de volgende content (her)bekijken: de opnames van de webinars, de PowerPoints, twee kortfilms over de ZSG-werking en enkele interessante interviews van prominente functionarissen van key partners. De visual content zal blijvend op deze website ter beschikking worden gesteld.

U kunt hieronder ook enkele foto's van de dag vinden.

Tijdens de Q&A-sessie zijn er talrijke vragen van jullie binnengekomen. Daarom zullen we op 11 december 2020 op deze website een FAQ-rubriek plaatsen waar u een antwoord zal vinden op de meest gestelde vragen tijdens de webinar-sessies.

 Graag vragen wij u om de content van dit evenement te delen met andere geïnteresseerde collega’s.

Bedankt voor uw betrokkenheid en we kijken ernaar uit u te verwelkomen op een toekomstig evenement over de Zorgcentra na Seksueel Geweld.

Programma


  • Tijdens deze webinar is het de bedoeling het traject te ontdekken van de verschillende profielen van slachtoffers van acuut seksueel geweld die zich in een Zorgcentra na Seksueel Geweld aanmelden, en dit vanuit een psychologisch en sociologisch standpunt, waarbij de vele vorderingen en vernieuwingen die mogelijk zijn gemaakt door de implementatie van het ZSG-project worden belicht. In deze webinar wordt de rol van psychologen en forensisch verpleegkundigen gepresenteerd om te begrijpen hoe de combinatie van deze twee aspecten van de zorg het mogelijk maakt dat slachtoffers gebruik kunnen maken van een uitgebreide en persoonlijke ondersteuning. Bij de opname krijgen slachtoffers van seksueel geweld holistische zorg van een multidisciplinair team dat naast elkaar werkt om zich aan te passen en tegemoet te komen aan de unieke behoeften van elk slachtoffer.


  • De webinar "Eerste Zorg aan slachtoffers van seksueel geweld in een Zorgcentrum na Seksueel Geweld" zal ingaan op de weg van slachtoffers van acuut seksueel geweld die zich in een zorgcentrum presenteren, vanaf hun opname tot aan hun vertrek na het ontvangen van de eerste hulp, en zal de aandacht vestigen op de vele vorderingen en vernieuwingen die het CPVS-project mogelijk heeft gemaakt. Dit webinar zal zich richten op de medische en forensische aspecten van de zorg, met forensische verpleegkundigen en artsen die werkzaam zijn in de ZSG als sprekers. Het zal de nieuwe functie van de forensisch verpleegkundigen en het nieuwe Forensisch Actieplan voor het verzamelen van sporen van seksueel geweld presenteren.


  • In deze webinar komt u meer te weten over het strafrechtelijke aspect verbonden aan de Zorgcentra na Seksueel Geweld. Het politionele luik richt zich op het bespreken van het functieprofiel en de taken van de zedeninspecteur. Op deze manier krijgt u een zicht op het profiel en de kenmerken van de zedeninspecteur, de opleiding die nodig is om zedeninspecteur te worden, welke taken zij verrichtten en wat deze nieuwe aanpak betekent voor slachtoffers van seksueel geweld. Het justitiële luik gaat dieper in op het takenpakket van de magistraat wanneer zij een dossier vanuit het ZSG binnen krijgen. Daarnaast zal er ook worden stilgestaan bij de impact van de vernieuwde werking van de  Zorgcentra na Seksueel Geweld op het strafrechtelijk onderzoek, dit ten opzichte van de situatie voor hun bestaan.

Opnames

Presentaties

Fotogalerij

Interviews & reportages

Sprekers

Barbara Standaert


Forensisch verpleegkundige
ZSG

Christine Gilles


Gynaecoloog
CHU Saint-Pierre

Virginie Baÿ


Hoofdverpleegkundige
CHU Luik

Charlotte Rousseau


Gynaecologe
CHU Saint-Pierre

Frank Dewagtere


Hoofdinspecteur
Lokale Recherche van de politiezone Gent

Myriam Claeys


Substituut-procureur des Konings
Parket van Oost-Vlaanderen

Anne Wallemacq


Substituut-procureur des Konings
Parket van Luik

Jean-Luc Drion


Hoofdinspecteur
Gerechtelijke brigade van de lokale politie van Luik

Eva Houpels


Hoofdinspecteur
Lokale politie Gent

Olivier Slosse


Hoofdcommissaris
Politie zone Brussel Hoofdstad Elsene

Maria De Sterck


Korpschef
Politie zone Hamme-Waasmunster

Pascal Lapeyre


Klinisch psycholoog en psychotherapeut
UMC Sint-Pieter

Inse Van Melkebeke


Klinisch psycholoog, klinisch seksuoloog, psychotherapeut en EMDR-practitioner
ZSG Gent

Valerie Valcke


Forensisch verpleegkundige
ZSG Gent

Chiara Vanhaverbeke


Forensisch verpleegkundige
ZSG Brussel

Aurélie Bourdoux


Forensisch verpleegkundige
UMC Notre Dame des Bruyères

Adélaïde Blavier


Hoogleraar en hoofd van de afdeling Psychotraumatisme et Psychologie
Universiteit van Luik

Marjorie Culot


Eerste substituut-procureur des Konings
Parket van Brussel

Kristien Roelens


Medisch verantwoordelijke
ZSG Gent

Charlyne Liétard


Forensisch verpleegkundige
ZSG Brussel

Ines Keygnaert


Docent Seksuele en Reproductieve Gezondheid
Universiteit Gent

Saar Baert


Wetenschappelijk onderzoekster
ICRH

Jana Verplancke


Wetenschappelijke Medewerkster
ICRH

Celine Van Vaerenbergh


Forensisch verpleegkundige en leidinggevende
ZSG Brussel